GUTTA » 19. kongres slovenských a českých osteológov (8.-10.9.2016)

19. kongres slovenských a českých osteológov

 

Odborným garantem kongresu je Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP., který je autorem několika klinických studií v oborech endokrinologie, osteologie, revmatologie, diabetologie a kardiologie. Základními tématy kongresu jsou: Osteoporóza u dětí, Klinické rizikové faktory osteoporózy, Gynekologické aspekty osteoporózy, Biologická léčba a kost, Prevence sekundární osteoporotické fraktury, Varia. Primárním tématem sekce zdravotních sester je Role zdravotní sestry a DXA operátora při diagnostice, prevenci a léčbě osteoporózy. Akce je zařazena do kreditního systému CME.

 

oblast: denzitometrie
termín: 8.-10.9.2016
místo: Žilina, Slovenská republika
sponzor: Gutta, Hologic

 

Více na: http://osteologia.sk/info