GUTTA » 20. Medzinárodní kongres českých a slovenských osteológov (21.-23.9.2017)

20. Medzinárodní kongres  českých  a slovenských osteológov

 

Odborným garantem kongresu je Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP., který je autorem několika klinických studií v oborech endokrinologie, osteologie, revmatologie, diabetologie a kardiologie. Základními tématy kongresu jsou: Léčba metabolických chorob kostí (novinky, dlouhodobá léčba), Drug-related osteoporóza, Nefarmakologická léčba (cvičení, vibrační terapie, vertebroplastiky), Mýty a reality ONJ, Hojení zlomenin, Mužská osteoporóza, Metabolické choroby kostí (ne vrozené) v dětském věku – diagnostika, léčba, Obecně úskalí laboratorních i zobrazovacích metod v klinické osteologii, Metabolismus osteocytů a ostatních kostních buněk, Vliv dlouhodobé imobilizace na kost a možnosti léčby, Stárnutí a kost.

 

oblast: denzitometrie
termín: 21.-23.9.2017
místo: Zlín, Česká republika
sponzor: Gutta, Hologic

 

Více na: https://osteo2017.bpp.cz/cs/