GUTTA » Konference

MamoTrendy 2019

 

Hlavními tématy 15. ročníku konference jsou Novinky v Mamodiagnostice, tomosyntéza, kontrastní mamografie, ABVUS, fúze MR / USG, Stres, Syndrom vyhoření, Screening karcinomu prsu, fibroadenomů a jejich problematika, Korelace s patologem a MR prsou.

Akce je zařazena do kreditního systému SACCME.

 

(Pokračování textu…)

8. Kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu

 

Kongres bude věnován rozsáhlé problematice benigních a maligních onemocnění jater, slinivky břišní a žlučových cest, včetně poranění této oblasti. Kongres je koncipován jako multioborový, což je hlavním cílem pro úspěšnou diagnostiku a léčbu našich nemocných.
Na kongresu vystoupí celá řada významných českých a zahraničních odborníků s přednáškami, které by měly přinést zásadní informace o moderní diagnosticko-léčebné strategii onemocnění hepatopankreatobiliárního systému.

(Pokračování textu…)

41. Endokrinologické dni

 

Endokrinológia už dávno nie je len vedou o žľazách s vnútorným vylučovaním a ich chorobách ale z roka na rok expanduje a stáva sa rozsiahlym interdisciplinárnym odborom, ktorý sa v mnohom prelína s rôznymi inými disciplínami, ako sú kardiológia, gastroenterológia, gynekológia, urológia, osteológia, neurológia, environmentalistika a ďalšie, a samozrejme úzko spolupracuje s chirurgickými odbormi. V tomto duchu sa programový výbor snažil zostaviť aj odborný program, ktorý okrem klasickej endokrinológie zahrnul aj metabolické choroby kostí, homeostázu vody a sodíka, gastrointestinálnu endokrinológiu a pod.

Na kongrese budú prezentované prednášky slovenských a zahraničných špičkových rečníkov, pôvodné vedecké práce, sympóziá farmaceutických firiem a tešíme sa na už tradičnú Európsku prednášku v podaní prezidenta Európskej endokrinologickej spoločnosti (ESE).

Za spoločnosť Gutta Slovakia bude prezentovať Simon Zavšek prístroj Echolaser a inovatívnu metódu: mikroinvazívnu laserovú abláciu PLA navádzanú ultrazvukom.

(Pokračování textu…)

21. Medzinárodní kongres slovenských a českých osteológov

 

Odborným garantem kongresu je Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP., který je autorem několika klinických studií v oborech endokrinologie, osteologie, revmatologie, diabetologie a kardiologie. Základními tématy kongresu jsou: Osteoporotické zlomeniny, Multidisciplinárny pohľad na bolesť chrbta, Faktory ovplyvňujúce zlyhanie liečby osteoporózy, Vplyv prírodného vápnika na kosť, Osteoporóza navodená farmakoterapiou, Výzvy dlhodobej liečby osteoporózy, Kvalita kosti, Program Austrian Bone and Mineral Society, Metabolické ochorenia kostí v detskom veku, Sekundárna osteoporóza.

(Pokračování textu…)

MamoTrendy 2018

 

Hlavními tématy 14. ročníku konference jsou Plastické úpravy prsů komplexní přístup, dif. dg a zobrazovací metody, Novinky v mamodiagnostice, Tomosyntéza v praxi,  Screening  a Varia.

Akce je zařazena do kreditního systému SACCME.

 

(Pokračování textu…)

XXXII. Olomoucké hematologické dny

 

Odborným garantem kongresu sú: České hematologické společnosti ČLS JEP, prof. MUDr. M. Kolář, Ph.D., děkan LF UP v Olomouci, doc. MUDr. R. Havlík, Ph.D., ředitel Fakultní nemocnice Olomouc a Sekce onkologie České asociace sester.

Základními tématy kongresu jsou: Diagnostika hemoglobinopatií v ČR 2018, Vzácná onemocnění červené krevní řady u dospělých nemocných,  Trombotické mikro- a makroangiopatické syndromy, Haematological consequences of nuclear accidents – lessons from Chernobyl, Budd-Chiariho syndrom a jiné.

(Pokračování textu…)

22nd Postgraduate Clinical Course on Endocrinology Diabete and Metabolism

 

Evropská společnost pro endokrinologii spolu s Maďarskou společností pro endokrinologii a metabolismus má potěšení uspořádat 22. ročník postgraduálního kurzu klinické endokrinologie, cukrovky a metabolismu. Tato setkání mají dlouhou tradici sdílení poznatků v endokrinologii tím, že spojují mladých endokrinologů s nejlepšími evropskými odborníky a učiteli různých oblastí klinické endokrinologie.

 

Oblast:  endokrinologie
Termín: 22-25.02. 2018
Místo: Visegrád, Maďarsko

 

Více na: https://esepostgraduate2018.hu/

 

20. Medzinárodní kongres  českých  a slovenských osteológov

 

Odborným garantem kongresu je Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP., který je autorem několika klinických studií v oborech endokrinologie, osteologie, revmatologie, diabetologie a kardiologie. Základními tématy kongresu jsou: Léčba metabolických chorob kostí (novinky, dlouhodobá léčba), Drug-related osteoporóza, Nefarmakologická léčba (cvičení, vibrační terapie, vertebroplastiky), Mýty a reality ONJ, Hojení zlomenin, Mužská osteoporóza, Metabolické choroby kostí (ne vrozené) v dětském věku – diagnostika, léčba, Obecně úskalí laboratorních i zobrazovacích metod v klinické osteologii, Metabolismus osteocytů a ostatních kostních buněk, Vliv dlouhodobé imobilizace na kost a možnosti léčby, Stárnutí a kost.

(Pokračování textu…)

XXXI. Olomoucké hematologické dny

 

Odborným garantem kongresu sú: České hematologické společnosti ČLS JEP, prof. MUDr. M. Kolář, Ph.D., děkan LF UP v Olomouci, MUDr. Oto Košta, Ph.D., hejtman Olomouckého kraje a doc. MUDr. R. Havlík, Ph.D., ředitel Fakultní nemocnice Olomouc.

Základními tématy kongresu jsou: Diferenciálna diagnostika monoklonálních gamapatií, Diferenciální diagnostika lymfocytózy, Klinický význam trmobofilních stavů dnes, Léčba mnohočetného myelomu u starších nemocných, Význam biopsie v hodnocení lymfoidních a myeloidních neoplázií: od diagnostiky k predikci prognózy a léčebné odpovědi a jiné.

(Pokračování textu…)

Kritické stavy a intenzivní péče v porodnictví

 

Odborným garantem kongresu je doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. předseda Sekce analgezie a intenzivní medicíny v porodnictví při ČGPS ČLS JEP.

Základními tématy kongresu jsou: Mateřská a perinatální úmrtnost, Předčasný porod, Interní nemoci v těhotenství, Plod jako pacient, Peripartální život ohrožující krvácení, Embolie a další témata. Akce je zařazena do kreditního systému celoživotního vzdělávání lékařů a vybraných nelékařských zdravotnických oborů.

(Pokračování textu…)