GUTTA » I-View sofvér – Princípy kontrastnej mamografie

I-View Sofvér – Princípy kontrastnej mamografie

 

Kontrastná mamografia  bola vyvinutá k detekcii rakoviny, ktorú často nie je vidieť na klasickom mamograme. Vyšetrenie kontrastnou mamografiou nasleduje  po mamografii, alebo ultrazvuku pre získanie detailnejších informácií z oblasti záujmu.

 

Selenia Dimensions I-View softvér pre „Contrast Enhanced 2D (CE2D) Imaging“ poskytuje funkčné zobrazovacie informácie a veľmi detailný 2D obraz pre väčšiu presnosť pri detekcii rakoviny prsníka. S I-View softvérom môžu byť  3D mamografie kombinované s CE2D.

 

„I-View CE2D Imaging“  je jednoduchý upgrade Selenia Dimensions systému.

 

Kontrastná mamografia sa bežne označuje ako „Contrast Enhanced 2D Imaging (CE2D)“. Poskytuje ďalšie informácie nad rámec klasickej mamografie, ktorá môže zlepšiť detekciu rakoviny prsníka. Kontrastná mamografia používa k zobrazeniu lieky, známe ako kontrastné látky, za použitia mamografického zariadenia. Použité kontrastné látky sú rovnaké ako bežne používané pri štandardnom CT vyšetrení.

 

 

Viac informácií nájdete na: http://www.hologic.com/sites/default/files/WP-00084-001%20Principles%20of%20Contrast%204983r5.pdf