GUTTA » Kritické stavy a intenzivní péče v porodnictví (10.12.2016)

Kritické stavy a intenzivní péče v porodnictví

 

Odborným garantem kongresu je doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. předseda Sekce analgezie a intenzivní medicíny v porodnictví při ČGPS ČLS JEP.

Základními tématy kongresu jsou: Mateřská a perinatální úmrtnost, Předčasný porod, Interní nemoci v těhotenství, Plod jako pacient, Peripartální život ohrožující krvácení, Embolie a další témata. Akce je zařazena do kreditního systému celoživotního vzdělávání lékařů a vybraných nelékařských zdravotnických oborů.

 

oblast: diagnostika
termín: 10.12.2016
místo: Praha, Česká republika
sponzor: Gutta, Hologic

 

Více na: https://czsk.aesculap-academy.com/go/