GUTTA » DTS systém

DTS systém

Popis

DTS systém

 

Systémy DTS® jsou tvořeny přístroji a softwarem, který se používá k provedení testů HOLOGIC®.

  • Pipetor TECAN Freedom EVO 100/4 Front-End a software automatizují proces pipetování provedením pipetovacích kroků vzorku a zachycení cíle, amplifikace a pipetování oleje.
  • Softwarový editor pracovního listu testu APTIMA® se používá pro generaci a editaci pracovních listů.
  • Vodní lázeň / vířivka se suchým teplem SB100® automatizuje inkubační teplotu, inkubační čas a míchání během zachycení cíle, amplifikace, hybridizace a selekčních kroků testu.
  • Systém pro zachycení cíle (TCS) GEN-PROBE® se používá k provádění promývacích a magnetických separačních kroků testu.
  • Luminometr LEADER® HC+ měří množství světla, které je vyzařováno z chemiluminiscenčních reakcí.
  • Software testu APTIMA interpretuje měření z luminometru LEADER HC+ a generuje výsledky.

 

Související produkty:

Panther systém

Tomcat instrument

Aptima Combo 2 CT/NG assay

Aptima HPV assay

Progensa PCA3 assay