GUTTA » MyoSure – ambulantní hysteroskopie

MyoSure – ambulantní hysteroskopie

Popis

MyoSure systém pro odstraňování hysteroskopické tkáně

 

MyoSure® je zdravotnický prostředek, který poskytuje jednoduché a přesné řešení pro odstranění cílené patologie včetně polypů a myomů. Přístrojem lze provádět všechny fáze posouzení a odstranění tkáně s jediným cílem – je to rychlý a snadný způsob jak vidět anatomii pacienta a provést zákrok. Zákrok je optimalizován systémem Aquilex™.

 

Tento systém je navržen tak, aby se minimalizoval čas zákroku rychlým dosažením a držením konstantní distance nezávislé na průměru hysteroscopu, což vede ke snížení délky anestezie a nižším rizikem intravazace, a zároveň poskytuje optimální vizualizaci pro chirurga.

 

Tyto zdravotnické prostředky vám pomohou změnit a výrazně zlepšit životy pacientek.

 

MyoSure® je systém pro odstranění tkáně, kterým může lékař odstranit myomy nebo polypy v děloze. Vložením zdravotnického prostředku MyoSure® přes hysteroscop se odebere tkáň z dělohy. Tím se odstraní myomy nebo polypy aniž by se musela vybrat nebo odstranit jakákoli část dělohy. Toto je zvláště důležité pokud pacientka plánuje mít v budoucnu děti.

 

MyoSure® je ambulantní zákrok, po kterém se pacientka můžete vrátit domů v ten samý den. V průměru 3 cm myom (o velikosti hroznu) může být odstraněn přibližně za 10 minut.

 

Přínosy MyoSure®:

  • Řezání a odstranění tkáně v jednom kroku
  • Integrita vzorku – zachování histologie mechanickým mechanismem účinku
  • Souběžné řezání a odsávání tkáně pro zachování volného výhledu
  • Boční řezné okno poskytuje větší kontrolu pro odstranění cílené patologie
  • Efektivní a vizuální potvrzení cíleného odebrání patologického vzorku
  • Provedení diagnostických a léčebných postupů jediným systémem

 

Související produkty:

NovaSure – ablace endometria

Aquilex – řídící systém kapalin