GUTTA » QuikCheck fFN Test

QuikCheck fFN Test

Popis

QuikCheck fFN Test

 

QuikCheck fFN je kvalitativní test pro detekci fetálního fibronektinu v cervikovaginálních sekretechPředstavuje způsob ambulantního vyšetření, jehož výsledek je k dispozici do 10 minut.

 

Použití

QuikCheck fFN test firmy Hologic se používá pro kvalitativní detekci fetálního fibronektinu v cervikovaginálních sekretech. Přítomnost fetálního fibronektinu v cervikovaginálních sekretech mezi 22 a 35 týdnem těhotenství je spojený se zvýšeným rizikem předčasného porodu.

 

Shrnutí a vysvětlení testu

Předčasný porod je definovaný ústavem American College of Obstetricians and Gynecologists jako porod před 37. týdnem těhotenství, je příčinou většiny nechromozomálních perinatálních morbidit a mortalit. Příznaky hrozícího předčasného porodu jsou děložní kontrakce, změny poševního výtoku, krvácení z pochvy, bolesti hřbetu, bolesti břicha, tlak pánve a křeče.

 

K diagnostickým modalitám pro identifikaci hrozícího předčasného porodu patří monitorování aktivity dělohy a výsledek digitálního vyšetření cervixu, který umožňuje odhad rozměrů čípku. Tyto metody se ukázaly být omezené, protože minimální cervikální dilatace (<3 cm) a aktivita dělohy se vyskytují běžně a nejsou nevyhnutně diagnózou hrozícího předčasného porodu. Zatím se hodnotilo několik biochemických markerů, žádný z nich však nebyl všeobecně akceptovaný pro praktické klinické použití.

 

Fetální fibronektin (fFN), izoforma fibronektinu, je komplexní adhezívní glykoprotein s molekulovou hmotností přibližně 500.000 Daltonů. Matsuura a jeho spolupracovníci popsali monoklonální protilátky nazývané FDC-6, které specificky rozeznávají III-CS, region vymezující fetální izoformu fibronektinu. Imunohistochemické studie placenty ukázaly, že fFN se nachází jenom na extracelulární části základní tkáně regionu, která spojuje mateřskou a plodovou jednotku v děloze.

 

Fetální fibronektin může být detekovaný v cervikovaginálních sekretech žen během těhotenství, pomocí monoklonálního imunologického testu na bázi protilátky. Fetální fibronektin je zvýšený v cervikovaginálních sekretech během prvních 24 týdnů těhotenství, ale je snížený mezi 24 a 34 týdnem v průběhu normálního těhotenství. Význam jeho přítomnosti v pochvě během prvních 24 týdnů těhotenství není znám. Je možné, že jednoduše odráží normální vývoj extra-klkového trofoblastu plodu a placenty. Detekce fFN v cervikovaginálních sekretech mezi 24 a 34 týdnem těhotenství je údajně spojená s předčasným porodem u symptomatických a asymptomatických těhotných žen.

 

Související produkty:

PeriLynx Analyzer