GUTTA » ThinPrep Integrated Imager a Imaging systém

ThinPrep Integrated Imager a Imaging systém

Popis

ThinPrep Integrated Imager a Imaging systém

 

ThinPrep® Integrated Imager a Imaging systém jsou automatizované mikroskopy pro cytologické hodnocení s ThinPrep funkčně zobrazenými snímky. Jsou speciálně navrženy k zobrazování a hodnocení ThinPrep Pap test mikroskopických snímků na vyžádání. Když se nepoužívají pro zobrazovací systém ThinPrep, může se používat jako běžný mikroskop.

 

Integrated Imager a Imaging systém se skládají z:

– Mikroskop – přizpůsobený mikroskop se zobrazovací kamerou, čtečkou ID snímků, automatizovaným posunem, ručním ovládáním a uživatelským rozhraním nastavitelným na dotykové obrazovce.

– Ovládací panel, který ovládá elektromechanické a zobrazovací subsystémy.

– Počítač s dotykovým displejem obrazovky, ve kterém jsou systémové aplikace a databáze.

 

Připravený ThinPrep® Pap Test mikroskopický snímek je nahrán do stanice přístroje. Kamera pro identifikaci snímku přečte ID štítek snímku a porovná jí proti ID snímkům již v počítačové databázi.

Pokud je ID snímku nové, snímek je zobrazen.

Pokud je ID snímku již v databázi, software vyzve k zadání snímku, aby byl přezkoumán.

Pokud byl snímek již přezkoumán, může být znovu přezkoumán.

 

Aby bylo zajištěno, že zaostření a světelné podmínky pro zobrazení jsou správné a nedojde k přerušení během skenování, systém zakáže veškeré ruční fáze, zaostřování a ovládání osvětlení. Přístroj využívá zdroj LED světla k osvětlení optické cesty k obrázku. Celá buňka je zobrazena v přibližně 90 vteřinách. Systém identifikuje objekty zájmu na snímku na základě integrované optické hustoty. Souřadnice 22 těchto objektů jsou zaznamenány a s ID snímku jsou uloženy v databázi systému.

 

Hodnocení

Přístroj se dále chová jako automatizovaný mikroskop, prezentující 22 polí zájmu CT (cytotechnologovi) a poskytuje další hodnocení snímku, pokud jsou nalezeny podezřelé buňky. Toto se nazývá ‘Auto Locate.’ – ‘Automaticky Nalézt. Ruční ovládání stanice, zaostření a osvětlení je vráceno pod kontrolu CT. Přístroj používá bílý zdroj LED světla k osvětlení pro hodnocení snímku. CT interaguje s ovládacími prvky hodnocení jak přes přídavné ruční ovládání a dotykovou obrazovkou.

Každé zobrazené pole se na CT zobrazí ve zvětšení 10X. . Na otočné hlavici jsou také objektivy 4x a 40x, které CT mohou přepnout do manuálního režimu. Předtím než lze provést další krok, kontrolní mikroskop zkontroluje, zda je použitý objektiv 10x podsvícený. Pokud ne, systém vyzve CT, aby vrátil zvětšení na 10x. Všech 22 zobrazených polí se CT bude prezentovat ve zvětšení 10x.

Během kontroly snímku má CT možnost elektronicky označit oblast pro následující kontrolu a/nebo fyzické označení. Jedna nebo více elektronických značek vynutí kontrolu celého místa. Toto se nazývá ‘Auto Scan.’ – ‘Automatické Skenování.’

Během kontroly automatického skenování může CT přidávat nebo mazat elektronické značky. Fyzické označení těchto oblastí mikroskopického sklíčka provádí CT manuálně.

CT má možnost zkontrolovat pozici umístění, což nabízí svobodu pohybu jakékoli části do pole zobrazení pro další vyšetření.

 

Příprava vzorků

Vzorky pro ThinPrep® Pap Test jsou shromážděny klinikem, potom jsou ponořeny a opláchnuty v lahvičce s roztokem na vzorky PreservCyt®. Vzorek je pak zavíčkován, označen a zaslán do laboratoře vybavené ThinPrep procesorem. Po zpracování jsou sklíčka obarvena pomocí ThinPrep Stain a překryta některým z následujících:

– Skleněná krycí sklíčka, tloušťka #1, 24 mm široké, 40-50 mm dlouhé

– Sakura Tissue-Tek® SCA™ překryté filmem, 45 mm dlouhé (Sakura katalogové číslo 4770)

– Pro další informace týkající se přípravy a zpracování ThinPrep snímků viz návody k použití těchto prostředků.

 

Zvláštní opatření

Najdete zde podmínky, které by mohly mít za následek neúspěšné zobrazení snímku. Některým podmínkám může být předejito nebo můžou být opraveny pomocí následujících pokynů.

Mikroskopické snímky ThinPrep jsou používána s naváděcími značkami. Naváděcí značky by neměly být poškrábány nebo zničeny.

Prostředí krycího snímku je suché (skládání vlhkých médií může způsobit poruchu zařízení).

Snímky jsou čisté (žádné otisky prstů, prach, nečistoty, bubliny). Při manipulaci se snímky je držte za okraje.

Krycí sklíčko a štítek nemají přesahovat plochu snímku.

Snímek je vhodně označen pro použití s ThinPrep Integrated Imager.

 

Integrita vzorků

Snímky zpracované pomocí ThinPrep procesoru by měly být zbarveny do 5 dnů.

Obarvené snímky by měly být zobrazeny pomocí Integrated Imageru včas, podle běžných laboratorních postupů. Výkonnost zobrazování nebyla hodnocena dále než 4 měsíce.

Barvení – nenahrazujte roztoky pro ThinPrep barvící roztoky. Postupujte podle barvících protokolů přesně tak, jak jsou napsány. Viz příručka ThinPrep barvení uživatelská příručka.

 

Manipulace se vzorky

Snímky ThinPrep jsou skladovány, přepravovány a je s nimi zacházeno stejným způsobem jako s běžnými cytologickými snímky. Zacházení se vzorky viz směrnice vaší laboratoře.

 

Související produkty:

ThinPrep 2000 systém

ThinPrep 5000 systém