GUTTA » XVI. Omyly v mamární diagnostice (19.-20.5.2016)

XVI. Omyly v mamární diagnostice

 

Organizátorem konference je společnost BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje. Díky odbornosti a dlouholetým zkušenostem je odborným garantem primářka MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD.. Letošním základním tématem konference je BI-RADS 3, problematika Multicentrického a multifokálního karcinom prsu, Vyšetření prsu po augmentaci a kazuistiky.

 

oblast: mamografie, biopsie
termín: 19.-20.5.2016
místo: Nesuchyně, Česká republika
sponzor: Gutta, Hologic

 

více na: http://www.mamaomyly.cz/