GUTTA » XXXII. Olomoucké hematologické dny (27. – 29. 5. 2018)

XXXII. Olomoucké hematologické dny

 

Odborným garantem kongresu sú: České hematologické společnosti ČLS JEP, prof. MUDr. M. Kolář, Ph.D., děkan LF UP v Olomouci, doc. MUDr. R. Havlík, Ph.D., ředitel Fakultní nemocnice Olomouc a Sekce onkologie České asociace sester.

Základními tématy kongresu jsou: Diagnostika hemoglobinopatií v ČR 2018, Vzácná onemocnění červené krevní řady u dospělých nemocných,  Trombotické mikro- a makroangiopatické syndromy, Haematological consequences of nuclear accidents – lessons from Chernobyl, Budd-Chiariho syndrom a jiné.

 

oblast: diagnostika
termín: 27. – 29. 5. 2018
místo: Olomouc, Česká republika
sponzor: Gutta

 

Více na: http://www.olhemdny.cz