GUTTA » Zásady kontrastnej mamografie

Zásady kontrastnej mamografie

 

Predstavenie

 

Už niekoľko vedeckých štúdií preukázalo, že mamografický skríning znižuje úmrtnosť pri rakovine prsníka. Úspešnosť mamografie závisí od schopnosti identifikovať rakovinu na základe odlišnej absorpcii röntgenových lúčov v rakovinovom tkanive v porovnaní s tukovým či žľazovým tkanivom.

 

Čo je kontrastná mamografia?

 

Kontrastná mamografia hovorí o zobrazení jódovej kontrastnej látky za pomoci mamografického prístroja. Použité kontrastné látky sú rovnaké ako bežne používané pri štandardnom CT vyšetrení. Kontrastná mamografia môže byť uskutočnená použitím 2D zobrazenia(CE2D), 3D(CE3D) zobrazenia či ich kombináciou. Avšak v tejto chvíli ešte CE3D nie je komerčne dostupné.

 

Prečo je kontrastná mamografia užitočná?  

 

Kontrastná mamografia je užitočná, pretože je preukázané, že kontrastné látky sa prednostne zhromažďujú v léziách, ktoré sú metabolicky aktívne. Vzhľadom k tomu, že kontrastné látky sa zhromažďujú priamo vo fyziológii prsníka, snímky kontrastnej látky ponúkajú doplňujúce informácie k morfologickej snímke získanej klasickou mamografiou. Okrem toho, kontrastná látka väčšinou nie je ovplyvnená hustým prsným tkanivom. Takže kontrastná mamografia môže byť užitočná pri hutných prsiach.

 

Ako kontrastná mamografia funguje?

 

Tumory potrebujú pre svoj rast prekrvenie a rast kapilár k dovádzaniu krvi. Rýchlo rastúce tumory spôsobujú slabé rozvinutie ciev. Tieto cievy môžu rad radom presakovať a keď kontrastná látka cirkuluje krvou, presakuje do extracelulárneho(mimobunkového) priestoru a hromadí sa v nádore s dostatočnou koncentráciou. To umožňuje zobrazenie celého priebehu na mamografickej snímke.

 

Ako sa kontrastná látka zobrazuje?

 

Absolútna koncentrácia kontrastnej látky v tkanive prsníka je veľmi nízka a to aj vo veľkom zhubnom nádore. Ak sa expozícia vykoná ihneď po podaní kontrastnej látky, je ťažké pozorovať zvýšenie kontrastu, pretože množstvo kontrastnej látky je veľmi malé. Pre lepšie zobrazenie kontrastnej látky sa používa špeciálna zobrazovacia technika. Používaná Duálna energia pracuje na princípe, že jód v kontrastnej látke absorbuje röntgenové lúče odlišne na rôznej energii v porovnaní s normálnym tkanivom prsníka. Pri snímkovaní duálnou energiou sú vykonané dve expozície pre získanie snímky s nízkou energiou a snímky s vysokou energiou. Snímka s nízkou energiou je štandardná snímka získaná s rovnakými parametrami(kV 28-33,mAs,filter Rh-Ag) ako v bežnej mamografii. Snímka s vysokou energiou je získaná za pomoci vysokých kV(45-49) za použitia Cu filtra. X-Ray energie pri expozícii nízkou energiou sú pod tzv. „k-hranou“(k-edge) jódu(33 keV) a práve preto nie sú röntgenové lúče zastavené jódom. Preto snímka s nízkou energiou obsahuje len parechymálne štruktúry. X-Ray energie snímky s vysokou energiou sú nad „k-hranou“, takže röntgenové lúče sú účinne zastavené jódom, čo má za následok snímku, ktorá obsahuje obe koncentrácie – prsník aj jód, pomiešané dohromady.

Výsledná snímka je odčítaním dvoch snímok s rôznymi energiami. Odčítanie odstráni parechymálne štruktúry prsníka aj tukové tkanivo a ponechá snímku, ktorá sa skladá predovšetkým z pomernej distribúcie kontrastnej látky v prsníku.

 

Kedy sa kontrastná mamografia používa?

 

Vyšetrenie kontrastnou mamografiou nasleduje  po klasickej mamografii, alebo ultrazvuku pre lokalizovanie známych alebo podozrivých lézií. Jódová kontrastná látka sa správa podobne ako gadolíniová kontrastná látka požívaná v prsníkovej MRI. Práve z toho dôvodu bolo navrhnuté, aby bola kontrastná mamografia používaná pri rovnakých klinických indikáciách ako prsníkové MRI. Okrem toho, môže byť užitočná skupine žien, ktoré nemôžu podstúpiť vyšetrenie na MRI z rôznych dôvodov, ako napr. klaustrofóbia.

 

Zasady kontrastnej mamo1

Snímky s nízkou energiou pred podaním kontrastnej látky (a) po podaní kontrastnej látky (b) vyzerajú takmer identicky.
Snímka s vysokou energiou (c) ukazuje léziu aj prsníkovú parechýmu. Ale obe s nízkym kontrastom. Výsledná snímka s duálnou energiou (d) odstránila väčšinu prsníkovej parechými a jasne ukazuje kontrastnú látku v jednej izolovanej lézii.

 

Porovnanie s MRI

 

Kontrastná mamografia by mohla byť lacnejšia, pretože cena zariadenia by mala byť nižšia a čas procedúry je kratší. Ďalšou možnou výhodou môže byť jednoduchšie umiestnenie zariadenia kde nie je možnosť umiestniť ťažké MRI. Flexibilita systému je v tom, že je ho možné využiť na skríning, diagnostiku, biopsiu aj kontrastnú mamografiu.

Existujú výhody MRI voči kontrastnej mamografii ako je aktuálne štandardná norma v starostlivosti, možnosť snímkovania oboch prsníkov oveľa jednoduchšie ako s kontrastnou mamografiou a možnosťou merania „tracer kinetics“ s MRI.

Existujú rôzne kontraindikácie na obe, Gd-MRI aj kontrastnú mamografiu, napr. alergickú reakciu na Gadolíniovú aj Jódovú kontrastnú látku. Okrem toho, niektoré kontraindikácie pri MRI, môžu spraviť kontrastnú mamografiu lepšou alternatívou. Napríklad klaustrofóbia, kovové či elektronické implantáty, nemožnosť ležiacej polohy.

 

Clinical Protocol

 

Užívatelia kontrastnej mamografie uvádzajú, že kontrastná látka sa podáva intravenóznou injekciou. Pacientka môže v priebehu podávania lieku sedieť bez kompresie prsníka kvôli jeho lepšiemu prekrveniu.

Približne dve minúty po podaní kontrastnej látky sa príslušný prsník komprimuje do požadovanej projekcie a prebehne prvá duálna expozícia. V priebehu vyšetrenia sa môžu vykonať ďalšie potrené procedúry(RCC,LCC,RMLO,LMLO) či vyšetrenie druhého prsníka v trvaní približne 2-8 minút. Procedúra sa zvyčajne začína prsníkom, podľa klinického protokolu. Napríklad začneme ľavým prsníkom keďže kontrastná látka má najvyššiu koncentráciu.

 

Zasady kontrastnej mamo2

CE2D snímkovanie začína približne 2 minúty po podaní kontrastnej látky. Prsník je komprimovaný, potom nasleduje expozícia s nízkou energiou (L) a s vysokou energiou (H). Automaticky vzniká snímka s duálnou energiou.

 

Dávka žiarenia

 

Technika duálnej energie sú dve expozície. Expozícia s vysokou energiou má asi o 50% nižiu dávku ako expozícia s nízkou energiou. Takže jedna procedúra kontrastnej mamografie je približne 1,5 krát vyššia dávka žiarenia ako pri klasickej mamografii.

 

Závery

 

Kontrastná mamografia môže byť vhodnou alternatívou prsníkovému MRI. Ponúka určité výhody oproti MRI, vrátane nižších nákladov a kratšiemu času procedúr. Kombinácia kontrastnej mamografie a 3D tomo vyšetrenia poskytuje oveľa viac informácií ako samotná kontrastná mamografia.

 

Zasady kontrastnej mamo3

Ak je kontrastná mamografia súčasťou COMBO módu, tomo sken (3D) je vykonaný spolu s nízkou energiou (L) a s vysokou energiou (H).

 

Zasady kontrastnej mamo4

Zasady kontrastnej mamo5

Zasady kontrastnej mamo6