GUTTA » Mediso AnyScan Hybrid SPECT-CT-PET

Mediso AnyScan Hybrid SPECT-CT-PET

Kategória:

Leírás

Mediso AnyScan Hybrid SPECT-CT-PET

 

Systém AnyScan SPECT-CT-PET Multi Modality spĺňa súčasné i budúce požiadavky odboru nukleárnej medicíny pomocou maximalizácie informácií na molekulárnej úrovni v kombinácii s presným anatomickým detailom. Táto technológia pomáha našim zákazníkom zisťovať presné umiestnenie, veľkosť, povahu a rozsah zhubných nádorov kdekoľvek v tele.

 

AnyScan SPECT-CT-PET trojmodalitný systém jedinečným spôsobom integruje nové moderné moduly Mediso pre SPECT, PET a CT.
Systém AnyScan SPECT-CT-PET Multi Modality je kľúčový pre včasnú diagnostiku a liečbu nádorových, srdcových a neurologických ochorení. Jediným skenovaním táto technológia zobrazovania rýchle zachytí vyčerpávajúcu a presnú diagnostickú informáciu na oboch modalitách: ako na molekulárnej, tak i na anatomickej úrovni a dovolí lekárom detegovať zmeny molekulárnych aktivít a overovať ich ešte predtým, ako sa prejavia štrukturálne zmeny.

 

Zariadenie AnyScan SPECT-CT-PET je schopné vykonávať vysoko kvalitné snímky, ako nukleárno-medicínskych, tak rádiologických procedúr – SPECT-PET a CT a  ponúka všetky výhody diagnostického a terapeutického plánovania a monitorovania pacienta s redukciou počtu potrebných vyšetrení. Získanie viacerých štúdií behom jediného vyšetrenia zvyšuje komfort a pohodlie pacienta.

 

AnyScan ponúka CT konfiguráciu pre viacero rezov s rýchlosťou až 0,4 sekúnd na jednu otáčku, čo dovoľuje nasnímanie vysoko kvalitných CT dát za niekoľko sekúnd. To umožňuje lekárom získať funkčne presné a anatomicky precízne štúdie SPECT alebo PET-CT rýchlejšie.

 

Integrácia jedinečného softvéru Mediso InterView FUSION do systému AnyScan tiež ponúka jednotné intuitívne užívateľské rozhranie a dovoľuje jednoduchý prístup k dátam pacienta. InterView FUSION s jeho multimodalitnou implementáciou je jednoznačne vhodný pre hybridný systém zobrazovania, akým je AnyScan.

 

AnyScan – jedinečné riešenie v nukleárnej medicíne

 • Prvý trimodalitný systém SPECT-CT-PET vo svete pre zobrazovanie snímok pacientov v NM
 • Voľná architektúra NM a CT pracovných procedúr
 • Flexibilná kombinácia systému zo stavebných blokov
 • Modulárna flexibilita s rôznymi parametrami komponentov systému
 • Všetky vyšetrenia NM prevedené na jednom zariadení bez premiestňovania pacienta
 • Užívateľsky cielené technické parametre dané modulárnymi podsystémami
 • Jednoduchá modernizácia systému (v mieste prevádzky)
 • Jednoduché zvýšenie kvality (v mieste prevádzky)
 • CT diagnostická schopnosť
 • Mnohé možnosti zdokonaľovania:
  • Zdokonalenie doplňovaním z jednoduchej jednotky až na systém pre tri modality, ktorý pokrýva všetky diagnostické procedúry NM jediným zariadením v jedinej miestnosti
  • Zdokonalenie rozdelením zo systému pre tri modality na viacero jednotiek k dosiahnutiu väčšej prevádzkovej kapacity v oddeleniach NM Vyrobené pre oddelenie nukleárnych medicín (NM) a pokrýva všetky NM procedúry

 

Základná kombinácia systému:

anyScan

 

Cesta modernizácie
Dva príklady z mnohých možných vylepšení AnyScan:
Cesta doplnením pre zariadenia, ktoré rastú s praxou
– Začína zakúpením AnyScan (SPECT)
– Doplnením CT jednotky je systém modernizovaný na AnyScan SC (SPECT/CT)
– Ďalšie doplnenie jednotky PET modernizuje systém na AnyScan (SPECT/CT/PET), čo je systém pre tri používané procedúry a všetky šetrenia NM môžu byť vykonané v jedinej miestnosti

MODERNIZACIA

 

Cesta modernizácie rozdelením pre zvýšenie prevádzkovej kapacity
– Začína nákupom systému AnyScan pre tri modality (SPECT/CT/PET)
– Keď počet vyšetrovaných pacientov narastie a vyžaduje sa vyššia kapacita, môže sa dosiahnuť rozdelením jednotky na AnyScan PC (PET/CT) a AnyScan (SPECT) s doplňujúcim nákupom zobrazovacieho stola. Jednotka AnyScan (SPECT) môže byť prevádzkovaná v oddelenej miestnosti, čím sa zdvojnásobí kapacita pracoviska/oddelenia.

MODERNIZACIA2

 

 

Súvisiace produkty:

Nucline X-Ring-R, C

CARDIODESK

X-Ring-4R

Nucline TH