GUTTA » 19. kongres slovenských a českých osteológov (8.-10.9.2016)

19. kongres slovenských a českých osteológov

 

Odborným garantom kongresu je Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP., ktorý je autorom viacerých klinických štúdií v oboroch endokrinológie, osteológie, reumatológie, diabetológie a kardiológie. Základnými témami kongresu sú: Osteoporóza u detí, Klinické rizikové faktory osteoporózy, Gynekologické aspekty osteoporózy, Biologická liečba a kosť, Prevencia sekundárnej osteoporotickej fraktúry, Varia. Primárnou témou sekcie zdravotných sestier, DXA operátorov a laborantov je Úloha zdravotnej sestry a DXA operátora pri diagnostike, prevencii a liečbe osteoporózy. Podujatie je zaradené do kreditného systému CME.

 

oblasť:            denzitometria

termín:           08.-10.9.2016

miesto:           Žilina, Slovenská republika

sponzor:         Gutta, Hologic

 

Viac na: http://osteologia.sk/info