GUTTA » 20. Medzinárodný kongres českých a slovenských osteológov (21.-23.9.2017)

20. Medzinárodný kongres českých a slovenských osteológov

 

Odborným garantom kongresu je Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP., ktorý je autorom viacerých klinických štúdií v oboroch endokrinológie, osteológie, reumatológie, diabetológie a kardiológie. Základnými témami kongresu sú: liečba metabolických chorôb kostí (novinky, dlhodobá liečba), Osteoporóza súvisiaca s drogami,  Nefarmakologická liečba (cvičenie, vibračná terapia, vertebroplastiky), Mýty a reality ONJ, Hojenie zlomenín, Mužská osteoporóza, Metabolické choroby kostí (nie vrodené) v detskom veku – diagnostika, liečba, Všeobecne úskalia laboratórnych aj zobrazovacích metód v klinickej osteológii, Metabolizmus osteocytov a ostatných kostných buniek, Vplyv dlhodobej imobilizácii na kosť a možnosti liečby, Starnutie a kosť.

 

oblasť:            denzitometria

termín:           21.-23.9.2017

miesto:           Zlín, Česká republika

sponzor:         Gutta, Hologic

 

Viac na: https://osteo2017.bpp.cz/cs/