GUTTA » 21. Medzinárodný kongres slovenských a českých osteológov (13.-15.9.2018)

21. Medzinárodný kongres slovenských a českých osteológov

 

Odborným garantom kongresu je Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP., ktorý je autorom viacerých klinických štúdií v oboroch endokrinológie, osteológie, reumatológie, diabetológie a kardiológie. Základnými témami kongresu sú: Osteoporotické zlomeniny, Multidisciplinárny pohľad na bolesť chrbta, Faktory ovplyvňujúce zlyhanie liečby osteoporózy, Vplyv prírodného vápnika na kosť, Osteoporóza navodená farmakoterapiou, Výzvy dlhodobej liečby osteoporózy,  Kvalita kosti,  Program Austrian Bone and Mineral Society, Metabolické ochorenia kostí v detskom veku, Sekundárna osteoporóza.

 

oblasť:            denzitometria

termín:           13.-15.9.2018

miesto:           Košice, Slovenská republika

sponzor:         Gutta, Hologic

 

Viac na: http://osteo2018.sk/uvod