GUTTA » 41. Endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou (11.-13.10.2018)

41. Endokrinologické dni

 

Endokrinológia už dávno nie je len vedou o žľazách s vnútorným vylučovaním a ich chorobách ale z roka na rok expanduje a stáva sa rozsiahlym interdisciplinárnym odborom, ktorý sa v mnohom prelína s rôznymi inými disciplínami, ako sú kardiológia, gastroenterológia, gynekológia, urológia, osteológia, neurológia, environmentalistika a ďalšie, a samozrejme úzko spolupracuje s chirurgickými odbormi. V tomto duchu sa programový výbor snažil zostaviť aj odborný program, ktorý okrem klasickej endokrinológie zahrnul aj metabolické choroby kostí, homeostázu vody a sodíka, gastrointestinálnu endokrinológiu a pod.

Na kongrese budú prezentované prednášky slovenských a zahraničných špičkových rečníkov, pôvodné vedecké práce, sympóziá farmaceutických firiem a tešíme sa na už tradičnú Európsku prednášku v podaní prezidenta Európskej endokrinologickej spoločnosti (ESE).

Za spoločnosť Gutta Slovakia bude prezentovať Simon Zavšek prístroj Echolaser a inovatívnu metódu: mikroinvazívnu laserovú abláciu PLA navádzanú ultrazvukom.

 

oblasť:            endokrinológia

termín:           11.-13.10.2018

miesto:           Bratislava, Slovenská republika

sponzor:         Gutta, Elesta

 

Viac na: http://endo2018.sk/uvod