GUTTA » 6. Bioptický deň (07.04.2017)

6. Bioptický deň

 

Odborné podujatie, ktorého garantom je spoločnosť Medirex Group Academy n.o., je organizované za účelom kontinuálneho vzdelávania odborníkov v zdravotníctve. Seminár, známy aj ako Sklíčkový bioptický seminár, je organizovaný s lokálnou aj celoslovenskou pôsobnosťou s účasťou slovenských i zahraničných odborníkov. Odborné podujatie je zaradené do zoznamu kreditmi hodnotených vzdelávacích aktivít Slovenskej lekárskej komory.

 

oblasť:            diagnostika

termín:           07.04.2017

miesto:           Bratislava, Slovenská republika

sponzor:         Gutta, Hologic

 

Viac na http://www.medirexgroupacademy.sk/podujatie/6-biopticky-den/