GUTTA » 7. Bioptický deň (16.03.2018)

7. Bioptický deň

 

Odborné podujatie, ktorého garantom je spoločnosť Medirex Group Academy n.o., je organizované za účelom kontinuálneho vzdelávania odborníkov v zdravotníctve. Seminár, známy aj ako Sklíčkový bioptický seminár, je organizovaný s lokálnou aj celoslovenskou pôsobnosťou s účasťou slovenských i zahraničných odborníkov. Odborné podujatie je zaradené do zoznamu kreditmi hodnotených vzdelávacích aktivít Slovenskej lekárskej komory.

 

oblasť:            diagnostika

termín:           16.03.2018

miesto:           Bratislava, Slovenská republika

sponzor:         Gutta, Hologic

 

Viac na http://www.spolocnostpatologov.sk/podujatia/Bratislava-2018-Biopticky-den/doc/7.biopticky%20den.pdf