GUTTA » Konferencie

MamoTrendy 2019

 

Hlavnými témami 15. ročníka konferencie sú Novinky v mamodiagnostike, tomosyntéza, kontrastná mamografia, ABVUS, fúzia MR/USG, Stres, Syndróm vyhorenia, Skríning karcinómu prsníka, Fibroadenómy a ich problematika, Korelácie s patológom a MR prsníkov.

Podujatie je zaradené do kreditného systému SACCME.

(viac…)

41. Endokrinologické dni

 

Endokrinológia už dávno nie je len vedou o žľazách s vnútorným vylučovaním a ich chorobách ale z roka na rok expanduje a stáva sa rozsiahlym interdisciplinárnym odborom, ktorý sa v mnohom prelína s rôznymi inými disciplínami, ako sú kardiológia, gastroenterológia, gynekológia, urológia, osteológia, neurológia, environmentalistika a ďalšie, a samozrejme úzko spolupracuje s chirurgickými odbormi. V tomto duchu sa programový výbor snažil zostaviť aj odborný program, ktorý okrem klasickej endokrinológie zahrnul aj metabolické choroby kostí, homeostázu vody a sodíka, gastrointestinálnu endokrinológiu a pod.

Na kongrese budú prezentované prednášky slovenských a zahraničných špičkových rečníkov, pôvodné vedecké práce, sympóziá farmaceutických firiem a tešíme sa na už tradičnú Európsku prednášku v podaní prezidenta Európskej endokrinologickej spoločnosti (ESE).

Za spoločnosť Gutta Slovakia bude prezentovať Simon Zavšek prístroj Echolaser a inovatívnu metódu: mikroinvazívnu laserovú abláciu PLA navádzanú ultrazvukom.

(viac…)

21. Medzinárodný kongres slovenských a českých osteológov

 

Odborným garantom kongresu je Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP., ktorý je autorom viacerých klinických štúdií v oboroch endokrinológie, osteológie, reumatológie, diabetológie a kardiológie. Základnými témami kongresu sú: Osteoporotické zlomeniny, Multidisciplinárny pohľad na bolesť chrbta, Faktory ovplyvňujúce zlyhanie liečby osteoporózy, Vplyv prírodného vápnika na kosť, Osteoporóza navodená farmakoterapiou, Výzvy dlhodobej liečby osteoporózy,  Kvalita kosti,  Program Austrian Bone and Mineral Society, Metabolické ochorenia kostí v detskom veku, Sekundárna osteoporóza.

(viac…)

MamoTrendy 2018

 

Hlavnými témami 14. ročníka konferencie sú Plastické úpravy prsníkov komplexný prístup, dif. dg a zobrazovacie metódy, Novinky v mamodiagnostike, tomosyntéza v praxi, Screening a Varia.

Podujatie je zaradené do kreditného systému SACCME.

(viac…)

XXXII. Olomoucké hematologické dny

 

Odborným garantem kongresu sú: České hematologické společnosti ČLS JEP, prof. MUDr. M. Kolář, Ph.D., děkan LF UP v Olomouci, doc. MUDr. R. Havlík, Ph.D., ředitel Fakultní nemocnice Olomouc a Sekce onkologie České asociace sester.

Základními tématy kongresu jsou: Diagnostika hemoglobinopatií v ČR 2018, Vzácná onemocnění červené krevní řady u dospělých nemocných,  Trombotické mikro- a makroangiopatické syndromy, Haematological consequences of nuclear accidents – lessons from Chernobyl, Budd-Chiariho syndrom a jiné.

(viac…)

7. Bioptický deň

 

Odborné podujatie, ktorého garantom je spoločnosť Medirex Group Academy n.o., je organizované za účelom kontinuálneho vzdelávania odborníkov v zdravotníctve. Seminár, známy aj ako Sklíčkový bioptický seminár, je organizovaný s lokálnou aj celoslovenskou pôsobnosťou s účasťou slovenských i zahraničných odborníkov. Odborné podujatie je zaradené do zoznamu kreditmi hodnotených vzdelávacích aktivít Slovenskej lekárskej komory.

(viac…)

22nd Postgraduate Clinical Course on Endocrinology Diabete and Metabolism

 

Európska spoločnosť pre endokrinológiu spolu s Maďarskou spoločnosťou pre endokrinológiu a metabolizmus má potešenie zorganizovať 22. ročník postgraduálneho kurzu klinickej endokrinológie, cukrovky a metabolizmu. Tieto stretnutia majú dlhú tradíciu zdieľania poznatkov v endokrinológii tým, že spájajú mladých endokrinológov s najlepšími európskymi odborníkmi a učiteľmi rôznych oblastí klinickej endokrinológie.

 

Oblasť: endokrinológia
Termín: 22-25.02. 2018
Miesto: Visegrád, Maďarsko

 

Viac na: https://esepostgraduate2018.hu/

20. Medzinárodný kongres českých a slovenských osteológov

 

Odborným garantom kongresu je Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP., ktorý je autorom viacerých klinických štúdií v oboroch endokrinológie, osteológie, reumatológie, diabetológie a kardiológie. Základnými témami kongresu sú: liečba metabolických chorôb kostí (novinky, dlhodobá liečba), Osteoporóza súvisiaca s drogami,  Nefarmakologická liečba (cvičenie, vibračná terapia, vertebroplastiky), Mýty a reality ONJ, Hojenie zlomenín, Mužská osteoporóza, Metabolické choroby kostí (nie vrodené) v detskom veku – diagnostika, liečba, Všeobecne úskalia laboratórnych aj zobrazovacích metód v klinickej osteológii, Metabolizmus osteocytov a ostatných kostných buniek, Vplyv dlhodobej imobilizácii na kosť a možnosti liečby, Starnutie a kosť.

(viac…)

MamoTrendy 2017

 

Hlavnými témami 13. ročníka konferencie sú Novinky v mamodiagnostike, Tomosyntéza, Magnetická rezonancia prsníkov, SKRIM, Skríning karcinómu prsníka, Varia.
Podujatie je zaradené do kreditného systému SACCME.

(viac…)

XVIII. Cytologický deň

 

Odborné podujatie, ktorého garantom je spoločnosť Medirex Group Academy n.o., je organizované za účelom kontinuálneho vzdelávania odborníkov v zdravotníctve. Semináre sú organizované s lokálnou a celoslovenskou pôsobnosťou s účasťou slovenských i zahraničných odborníkov. Odborné podujatia sú zaradené do zoznamu kreditmi hodnotených vzdelávacích aktivít Slovenskej lekárskej komory.

(viac…)