GUTTA » Konferencie

Čítať ďalej

MamoTrendy 2019 (13.-14. 6.2019)

MamoTrendy 2019   Hlavnými témami 15. ročníka konferencie sú Novinky v mamodiagnostike, tomosyntéza, kontrastná mamografia, ABVUS, fúzia MR/USG, Stres, Syndróm vyhorenia, Skríning karcinómu prsníka, Fibroadenómy a ich problematika, Korelácie s patológom a MR prsníkov. Podujatie je zaradené do kreditného systému SACCME.


Čítať ďalej

41. Endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou (11.-13.10.2018)

41. Endokrinologické dni   Endokrinológia už dávno nie je len vedou o žľazách s vnútorným vylučovaním a ich chorobách ale z roka na rok expanduje a stáva sa rozsiahlym interdisciplinárnym odborom, ktorý sa v mnohom prelína s rôznymi inými disciplínami, ako sú kardiológia, gastroenterológia, gynekológia, urológia, osteológia, neurológia, environmentalistika a ďalšie, a samozrejme úzko spolupracuje s chirurgickými […]


Čítať ďalej

21. Medzinárodný kongres slovenských a českých osteológov (13.-15.9.2018)

21. Medzinárodný kongres slovenských a českých osteológov   Odborným garantom kongresu je Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP., ktorý je autorom viacerých klinických štúdií v oboroch endokrinológie, osteológie, reumatológie, diabetológie a kardiológie. Základnými témami kongresu sú: Osteoporotické zlomeniny, Multidisciplinárny pohľad na bolesť chrbta, Faktory ovplyvňujúce zlyhanie liečby osteoporózy, Vplyv prírodného vápnika na kosť, Osteoporóza navodená farmakoterapiou, Výzvy dlhodobej liečby osteoporózy,  Kvalita […]


Čítať ďalej

MamoTrendy 2018 (7.-8. 6.2018)

MamoTrendy 2018   Hlavnými témami 14. ročníka konferencie sú Plastické úpravy prsníkov komplexný prístup, dif. dg a zobrazovacie metódy, Novinky v mamodiagnostike, tomosyntéza v praxi, Screening a Varia. Podujatie je zaradené do kreditného systému SACCME.


Čítať ďalej

XXXII. Olomoucké hematologické dny (27. – 29. 5. 2018)

XXXII. Olomoucké hematologické dny   Odborným garantem kongresu sú: České hematologické společnosti ČLS JEP, prof. MUDr. M. Kolář, Ph.D., děkan LF UP v Olomouci, doc. MUDr. R. Havlík, Ph.D., ředitel Fakultní nemocnice Olomouc a Sekce onkologie České asociace sester. Základními tématy kongresu jsou: Diagnostika hemoglobinopatií v ČR 2018, Vzácná onemocnění červené krevní řady u dospělých nemocných,  Trombotické mikro- a […]


Čítať ďalej

7. Bioptický deň (16.03.2018)

7. Bioptický deň   Odborné podujatie, ktorého garantom je spoločnosť Medirex Group Academy n.o., je organizované za účelom kontinuálneho vzdelávania odborníkov v zdravotníctve. Seminár, známy aj ako Sklíčkový bioptický seminár, je organizovaný s lokálnou aj celoslovenskou pôsobnosťou s účasťou slovenských i zahraničných odborníkov. Odborné podujatie je zaradené do zoznamu kreditmi hodnotených vzdelávacích aktivít Slovenskej lekárskej komory.