GUTTA » Kritické stavy a intenzivní péče v porodnictví (10.12.2016)

Kritické stavy a intenzivní péče v porodnictví

 

Odborným garantom kongresu je doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. predseda „Sekce analgezie a intenzivní medicíny v porodnictví při ČGPS ČLS JEP“.

Základnými témami kongresu sú: Materská a perinatálna úmrtnosť, Predčasný pôrod, Interné choroby v tehotenstve, Plod ako pacient, Peripartálne život ohrozujúce krvácanie, Embólia a ďalšie témy. Podujatie je zaradené do kreditného systému celoživotného vzdelávania lekárov a vybraných nelekárskych zdravotníckych odborov.

 

oblasť:            diagnostika

termín:           10.12.2016

miesto:           Praha, Česká republika

sponzor:         Gutta, Hologic

 

Viac na: https://czsk.aesculap-academy.com