GUTTA » MamoTrendy 2019 (13.-14. 6.2019)

MamoTrendy 2019

 

Hlavnými témami 15. ročníka konferencie sú Novinky v mamodiagnostike, tomosyntéza, kontrastná mamografia, ABVUS, fúzia MR/USG, Stres, Syndróm vyhorenia, Skríning karcinómu prsníka, Fibroadenómy a ich problematika, Korelácie s patológom a MR prsníkov.

Podujatie je zaradené do kreditného systému SACCME.

 

oblasť:            mamografia, biopsia

termín:           13.-14. 6.2019

miesto:           Piešťany, Slovenská republika

sponzor:         Gutta, Hologic