GUTTA » Intervenčná rádiológia

Intervenčná rádiológia

Popis


CT-CORE – Ihla bioptická poloautomatická

 

CT-CORE je jednoduchý poloautomatický bioptický systém na odobratie mäkkého tkaniva pre získanie vzorky (napr. pečeň, slezina, obličky, prostata, pľúca a lymfatické uzliny).

 

Oblasť použitia:

 • Urológia – transrektálna a transperineálna biopsia prostaty
 • Nefrológia – biopsia obličiek
 • Rádiológia – biopsia pečene, biopsia lymfatických uzlín, biopsia prsníka, biopsia pľúc

 

Katalógové označenie:

VVD0 – CT-CORE – Poloautomatická bioptická ihla

VVD0C – CT-CORE – Poloautomatická bioptická ihla, koaxiálny hrot

VVD01 – CT-CORE – Poloautomatická bioptická ihla, trokárový hrot

VVD0A – CT-CORE – Poloautomatická bioptická ihla, chiba ihla

VVD0M – CT-CORE – Poloautomatická bioptická ihla, koaxiálny hrot určený pre použitie pod MRI

 

Ako to funguje:

 

Špecifikácia produktu podľa CPV kódu:

33141323-0 Ihly na biopsiu

 

Spôsob dodania:

Produkt je dodávaný sterilný v samostatnom balení a je určený na jednorazové použitie. Balenie obsahuje 20 kusov.

 

Spôsob objednania:

Objednávky prijímame na adrese order@guttaeu.eu, o ich prijatí Vás budeme informovať do 24 hodín.

 


HEPASHOT – Ihla bioptická automatická s použitím Menghini techniky

 

HEPASHOT je bioptická ihla určená pre odber bioptickej vzorky (mäkkého tkaniva) pečene a štítnej žľazy modifikovanou Menghini technikou. Ihla obsahuje automatickú spúšť, pomocou ktorej sa aktivuje odber bioptickej vzorky mäkkého tkaniva.

 

Oblasť použitia:

 • Endokrinológia
 • Rádiológia – biopsia pečene, biopsia štítnej žľazy

 

Katalógové označenie:

VVC0 – Ihla na biopsiu mäkkého tkaniva Menghini technikou

 

Špecifikácia produktu podľa CPV kódu:

33141323-0 Ihly na biopsiu

 

Spôsob dodania:

Produkt je dodávaný sterilný v samostatnom balení a je určený na jednorazové použitie. Balenie obsahuje 20 kusov.

 

Spôsob objednania:

Objednávky prijímame na adrese order@guttaeu.eu, o ich prijatí Vás budeme informovať do 24 hodín.

hepashot


HEPATIC – Ihla bioptická s použitím Menghini techniky

 

HEPATIC je bioptická ihla určená pre odber bioptickej vzorky (mäkkého tkaniva) pečene a štítnej žľazy modifikovanou Menghini technikou.

 

Oblasť použitia:

 • Endokrinológia
 • Rádiológia – biopsia pečene, biopsia štítnej žľazy

 

Katalógové označenie:

VVC – Ihla na biopsiu mäkkého tkaniva Menghini technikou

 

Špecifikácia produktu podľa CPV kódu:

33141323-0 Ihly na biopsiu

 

Spôsob dodania:

Produkt je dodávaný sterilný v samostatnom balení a je určený na jednorazové použitie. Balenie obsahuje 20 kusov.

 

Spôsob objednania:

Objednávky prijímame na adrese order@guttaeu.eu, o ich prijatí Vás budeme informovať do 24 hodín.

4.3.2 Hepatic


HEPATIC PREMIUM – Ihla bioptická s použitím Menghini techniky

 

HEPATIC PREMIUM je ihla určená pre odber bioptickej vzorky (mäkkého tkaniva) pečene a štítnej žľazy. Okrem výhod modifikovanej ihly typu Menghini, HEPATIC PREMIUM dáva možnosť rýchlejšieho zákroku umožňujúcemu použiť len jednu ruku počas celého odberu.

 

Oblasť použitia:

 • Endokrinológia
 • Rádiológia – biopsia pečene, biopsia štítnej žľazy

 

Katalógové označenie:

VVCH – Ihla na biopsiu mäkkého tkaniva Menghini technikou jednou rukou

 

Špecifikácia produktu podľa CPV kódu:

33141323-0 Ihly na biopsiu

 

Spôsob dodania:

Produkt je dodávaný sterilný v samostatnom balení a je určený na jednorazové použitie. Balenie obsahuje 20 kusov.

 

Spôsob objednania:

Objednávky prijímame na adrese order@guttaeu.eu, o ich prijatí Vás budeme informovať do 24 hodín.

pehapticpremium

 


HEPASET – Bioptická sada na biopsiu pečene Menghini technikou

 

HEPASET je sada určená na odobratie bioptickej vzorky tkaniva z pečene. Sada obsahuje striekačku, bioptickú ihlu, skalpel, malú ihlu do striekačky.

 

Oblasť použitia:

 • Hepatológia – biopsia pečene
 • Infektológia – biopsia pečene
 • Gastroenterológia – biopsia pečene

 

Katalógové označenie:

VVA – Sada na biopsiu pečene Menghini technikou

 

Špecifikácia produktu podľa CPV kódu:

33141323-0 Ihly na biopsiu

 

Spôsob dodania:

Produkt je dodávaný sterilný v samostatnom balení a je určený na jednorazové použitie. Balenie obsahuje 20 kusov.

 

Spôsob objednania:

Objednávky prijímame na adrese order@guttaeu.eu, o ich prijatí Vás budeme informovať do 24 hodín.

4.3.2 Hepaset


CYTOCAN – Ihla aspiračná CHIBA

 

CYTOCAN je biotická aspiračná ihla typu chiba. Je určená pre tenkoihlovú biopsiu (FNAC) pri odbere cytologickej vzorky a prenatálnej diagnostiky.

 

Oblasť použitia:

 • Rádiodiagnostika – FNAC vyšetrenie (tenkoihlová biopsia)
 • Gynekológia – cytológia
 • Gynekológia – prenatálna diagnostika

 

Katalógové označenie:

VVB – Chiba aspiračná ihla pre FNAC

VVBU – sada pre biopsiu štítnej žľazy a prenatálnu diagnostiku

 

Špecifikácia produktu podľa CPV kódu:

33141323-0 Ihly na biopsiu

 

Spôsob dodania:

Produkt je dodávaný sterilný v samostatnom balení a je určený na jednorazové použitie. Balenie obsahuje 20 kusov.

 

Spôsob objednania:

Objednávky prijímame na adrese order@guttaeu.eu, o ich prijatí Vás budeme informovať do 24 hodín.

cytocan


VDRAIN – Drenážny katéter pre viacoblasťové použitie

 

VDRAIN je drenážny katéter pre viacoblasťové použitie. K dispozícií je i katéter s uzamykacím systémom. Sada obsahuje Perikardiocentézne sady, drenážne príslušenstvo, katétre pre jednostupňovú amniocentézu a rozlišovací drenážny katéter.

 

Oblasť použitia:

 • Urológia – nefrostómia
 • Rádiológia

 

Katalógové označenie:

8110xx/v

8110xxW/v – W je katéter s uzamykacím systémom

 

Špecifikácia produktu podľa CPV kódu:

33141200-2 Katétre

 

Spôsob dodania:

Produkt je dodávaný sterilný v samostatnom balení a je určený na jednorazové použitie. Balenie obsahuje 5 kusov.

 

Spôsob objednania:

Objednávky prijímame na adrese order@guttaeu.eu, o ich prijatí Vás budeme informovať do 24 hodín.

V-drain


COREX – pištoľ bioptická na jedno použitie

 

COREX je plne automatizovaný bioptický systém pre histologickú core biopsiu mäkkého tkaniva. Je určený na jedno použitie a jednoducho ovládateľný s funkciou dvoch bezpečnostných poistiek.

 

Oblasť použitia:

 • Urológia – transrektálna a transperineálna biopsia prostaty
 • Nefrológia – perkutánna biopsia obličky
 • Rádiológia – perkutánna pečeň, pľúca, lymfatické uzliny a biopsia prsníka

 

Katalógové označenie:

VBS – COREX – jednorazové automatické bioptické zariadenie

VBS1 – COREX – jednorazové automatické bioptické zariadenie s trokárovým hrotom

VBSC – COREX – jednorazové bioptické zariadenie s koaxiálnym setom

VBSA – COREX – jednorazové bioptické zariadenie so setom na prostatu

 

Špecifikácia produktu podľa CPV kódu:

33162000-3 Prístroje a nástroje operačnej sály

 

Spôsob dodania:

Produkt je dodávaný sterilný v samostatnom balení a je určený na jednorazové použitie. Balenie obsahuje 10 kusov.

 

Spôsob objednania:

Objednávky prijímame na adrese order@guttaeu.eu, o ich prijatí Vás budeme informovať do 24 hodín.

4.2.3-Corex_s


VTEK – pištoľ bioptická

 

VTEK je plne automatizovaný pružinový bioptický systém určený pre histologickú core biopsiu mäkkého tkaniva. Má nastaviteľnú veľkosť zárezu 22 mm alebo 12 mm. Je jednoducho ovládateľný s funkciou dvoch bezpečnostných poistiek. VTEK bioptická pištoľ je určená na použitie s jednorazovými ihlami AUTOCUT (VVG) dodávanými samostatne v sterilnom balení.

 

Oblasť použitia:

 • Urológia – transrektálna a transperineálna biopsia prostaty
 • Nefrológia – perkutánna biopsia obličky
 • Rádiológia – perkutánna pečeň, pľúca, lymfatické uzliny a biopsia prsníka

 

Katalógové označenie:

VTEK

 

Špecifikácia produktu podľa CPV kódu:

33162000-3 Prístroje a nástroje operačnej sály

 

Spôsob dodania:

Produkt je dodávaný v samostatnom ochrannom balení a je určený na opakované použitie. Balenie obsahuje 1 kus.

 

Spôsob objednania:

Objednávky prijímame na adrese order@guttaeu.eu, o ich prijatí Vás budeme informovať do 24 hodín.

4.2.1,4.2.2,-4.3_s


VVTEK – pištoľ bioptická

 

VVTEK je plne automatizovaný pružinový bioptický systém určený pre histologickú core biopsiu mäkkého tkaniva. Má nastaviteľnú veľkosť zárezu 22mm alebo 12 mm. Je jednoducho ovládateľný bez funkcie bezpečnostnej poistky. VVTEK bioptická pištoľ je určená na použitie s jednorazovými ihlami AUTOCUT (VVG) dodávanými samostatne v sterilnom balení.

 

Oblasť použitia:

 • Urológia – transrektálna a transperineálna biopsia prostaty
 • Nefrológia – perkutánna biopsia obličky
 • Rádiológia – perkutánna pečeň, pľúca, lymfatické uzliny a biopsia prsníka

 

Katalógové označenie:

VVTEK

 

Špecifikácia produktu podľa CPV kódu:

33162000-3 Prístroje a nástroje operačnej sály

 

Spôsob dodania:

Produkt je dodávaný v samostatnom ochrannom balení a je určený na opakované použitie. Balenie obsahuje 1 kus.

 

Spôsob objednania:

Objednávky prijímame na adrese order@guttaeu.eu, o ich prijatí Vás budeme informovať do 24 hodín.

4.2.1,4.2.2,-4.3_s