GUTTA » TruNode – gamma sonda

TruNode – gamma sonda

Kategórie:

Popis

TruNode – gamma sonda

 

Systém Gama sondy TruNode® je navrhnutý na detekciu a kvantifikáciu technécia-99m (Tc-99m) a jódu-125 (I-125) pri radiácií kontrolovaných lekárskych zákrokoch. Relatívne množstvo rozpoznanej radiácie je znázornené a ohlásené pomocou číselného displeja a zvukového signálu, čo lekárovi umožňuje lokalizovať rádioaktivitou označené tkanivo alebo štruktúry. TruNode® systém sa skladá  z Gama sondy TruNode® s označením TruNode® S-10 a z Jednotky spätnej väzby pre užívateľa TruNode® s označením TruNode® T-10. Systém je napájaný pomocou batérie, je bezdrôtový a prenosný.

 

Systém je možné použiť pri zákrokoch nezahrňujúcich zobrazovanie kvantifikácie relatívneho množstva rádionuklidov Tc-99m alebo I-125 v konkrétnom orgáne alebo oblasti tela. Môže byť použitý pri transkutánnych, otvorených chirurgických a laparoskopických zákrokoch. Lekári môžu použiť systém pre lokalizáciu tkanív obsahujúcich technécium-99m (Tc-99m) a jód-125 (I-125) a to najmä pri zákrokoch ako:

  • lokalizácia sentinelovej lymfatickej uzliny označenej prostredníctvom rádioaktívneho nosiča Tc-99m,
  • paratyroidektomia riadená rádioaktívnym nosičom Tc-99m, napr. sestamibi,
  • lokalizácia rádioaktívne označených nádorov obsahujúcich „zrná“ izotopu I-125.