GUTTA » BluePrint

BluePrint

Popis

BluePrint

 

BLUEPRINT® je 80-génový molekulárno subtypizačný test

Molekulárny subtypizačný test Blueprint poskytuje hlbší pohľad do dráh nádoru a odhaľuje skrytú biológiu nádoru. Molekulárna subtypizácia informuje vášho lekára o tom, ako nádor funguje pod povrchom. Tradičné subtypizácie (ako je napríklad IHC alebo FISH) posudzuje nádor pohľadom na bunkové povrchové charakteristiky, zatiaľ čo molekulárna subtypizácia sa pozerá hlbšie na funkčnej úrovni a zisťuje, ktoré gény sú v skutočnosti hnacím režimom nádoru. V kombinácii s testom MammaPrint odhalí Blueprint, či je vaša rakovina prsníka Luminální typ (A alebo B), Bazálny typ, alebo HER2 typ. Tieto poznatky sú dôležité pre stanovenie liečebných postupov, ktoré sú najvhodnejšie pre váš špecifický nádor.

 

BLUEPRINT PONÚKA HLBŠIE NAHLIADNUTIE DO BIOLÓGIE NÁDORU VÁŠHO PACIENTA

Analýza génovej expresie potvrdila heterogénnosť karcinómu prsníka, odhaľujúce to, že je to ochorenie s vnútornými podskupinami, ktoré môžu byť odkryté genomovým profilovaním. Blueprint 80-génový molekulárno-subtypizačný test bol navrhnutý tak, aby rozlíšil funkčné molekulárne subtypy nádorov Bazálny typ, Luminálny typ a HER2 typ (ERBB2). Test Blueprint stanovuje hladinu RNA z 80 génov, ktoré najlepšie diskriminujú medzi týmito tromi charakteristickými subtypmi. Pre vytvorenie profilov génovej expresie špecifickej pre Bazálny typ, Luminálny typ a HER2 typ boli použité nádory z kohorty 200 pacientok s karcinómom prsníka. Pre rozlíšenie jednotlivých molekulárnych subtypov viedla sofistikovaná bioinformatická analýza k identifikácii 80 najreprezentatívnejších génov. 58 génov tvorí profil Luminálny typ; 4 gény tvoria profil HER2 typ (ERBB2 typ) a 28 génov tvorí profil Bazálny typ (10 génov sa prekrýva medzi profilmi). Najbližší centroid klasifikačného postupu s využitím 80-génového profilu sa používa na určenie funkčného molekulárneho subtypu pre každú jednotlivú vzorku pacientky.

 

BLUEPRINT LUMINÁLNY-TYP VÝSLEDOK

Luminálne typy nádorov prsníka sa vyznačujú expresiou génov luminálnych epitelových buniek, ktoré lemujú prsné žľazy a kanáliky. Luminálne typy nádorov sú zvyčajne hormón receptorovo pozitívne nádory, a preto reagujú na endokrinnú terapiu. Luminální typ výsledku molekulárnej subtypizácie znamená, že nádor sa najviac podobá luminálnemu typu vnútorného subtypu. U pacientky klasifikovanej ako MammaPrint “Low Risk – nízke riziko” a Luminálny typ možno očakávať, že bude mať klinický priebeh podobný ako luminálny A, zvyčajne sú liečené endokrinnou terapiou. U pacientky klasifikovanej ako MammaPrint “High Risk – vysoké riziko” a Luminálny typ možno očakávať, že bude mať klinický priebeh podobný ako pacientky luminálny B, zvyčajne profitujú z viac agresívne liečby, ktorá môže zahŕňať chemoterapiu.

 

BLUEPRINT HER2-TYP VÝSLEDOK

Nádory prsníka HER2 typu sú charakterizované amplifikáciou a nadmernou expresiou HER2 lokusu. HER2 typ nádory sú zvyčajne HER2 pozitívne nádory (HER2 / neu pozitívne). Nádory HER2 typu majú sklon k rýchlejšiemu rastu a môžu sa vracať, aj keď môžu byť často liečené cielenou liečbou, ako je trastuzumab a lapatinib. HER2 typ výsledok molekulárnej subtypizácie znamená, že nádor sa najviac podobá HER2 typu vnútorného podtypu.

 

BLUEPRINT BAZÁLNY-TYP VÝSLEDOK

Nádory prsníka bazálneho typu sú charakterizované bazálnou-myoepiteliálnou génovou expresiou bunkového pôvodu. Bazálne typy nádorov sú zvyčajne triple-negatívne na ER, PR a HER2 / neu (basal-like) so špecifickým profilom génovej expresie. Endokrinná terapia a anti-HER2 terapia, ako je napríklad trastuzumab a lapatinib, nie sú považované za účinné proti týmto nádorom, aj keď myšlienka chemoterapie môže byť užitočná. Bazálny typ výsledok molekulárnej subtypizácie znamená, že nádor sa najviac podobá Bazálnemu typu vnútorného podtypu.