GUTTA » MammaPrint

MammaPrint

Popis

MammaPrint

 

Diagnostický test Mammaprint – DNA microarray – je 70-génová signatúra na identifikáciu tých pacientok s rakovinou prsníka, ktoré sa môžu bezpečne vzdať chemoterapie.

 

MammaPrint spoločnosti Agendia je test, ktorý určuje, aký agresívny nádor rakoviny prsníka je. Výsledok MammaPrint umožní vášmu lekárovi určiť, čo by pre vás bolo ako najlepší druh liečby po operácii.

 

Všeobecné kritériá pre objednanie testu:

  • Karcinóm prsníka Stage 1 alebo Stage 2
  • Invazívny karcinóm (infiltrujúci karcinóm)
  • Veľkosť nádoru <5,0 cm
  • Stav uzliny: negatívna alebo pozitívna (až 3 uzliny)
  • ER + alebo ER –

 

Odber vzorky:

Existujú dva typy vzoriek, ktoré môžu byť predložené na testovanie.

  1.  Tkanivový blok fixovaný vo formalíne zaliaty v parafíne alebo 10 neofarbených sklíčok s 5 mikrónovými rezmi na každom sklíčku. Musí obsahovať najmenej 30% invazívneho tumoru.
  2.  Čerstvá vzorka – Punkčná biopsia alebo tkanivo odobrané z chirurgickej vzorky. Ak sa predkladá čerstvá vzorka, musí mať najmenej 3 x 3 mm (veľkosť tic-tacu) konzervovaná v RNARetain®. Maximálny bočný rozmer by nemal presiahnuť 5 mm pre dostatočné preniknutie RNARetain®.