GUTTA » QuikCheck fFN Test

QuikCheck fFN Test

Popis

QuikCheck fFN Test

 

QuikCheck fFN je kvalitatívny test pre detekciu fetálneho fibronektinu v cervikovaginálnych sekrétoch. Predstavuje spôsob ambulantného vyšetrenia, ktorého výsledok je k dispozícii do 10 minút.

 

POUŽITIE
QuikCheck fFN test firmy Hologic sa používa na kvalitatívnu detekciu fetálneho fibronektinu v cervikovaginálnych sekrétoch. Prítomnosť fetálneho fibronektinu v cervikovaginálnych sekrétoch medzi 22 a 35 týždňom tehotenstva je spojený so zvýšeným rizikom predčasného pôrodu.

 

ZHRNUTIE A VYSVETLENIE TESTU
Predčasný pôrod je definovaný ústavom American College of Obstetricians and Gynecologists ako pôrod pred 37. týždňom tehotenstva, je príčinou väčšiny nechromozomálnych perinatálnych morbidít a mortalít. Príznaky hroziaceho predčasného pôrodu sú maternicové kontrakcie, zmeny pošvového výtoku, krvácanie z pošvy, bolesti chrbta, bolesti brucha, tlak panvy a kŕče.

 

K diagnostickým modalitám pre identifikáciu hroziaceho predčasného pôrodu patrí monitorovanie aktivity maternice a výsledok digitálneho vyšetrenia cervixu, ktorý umožňuje odhad rozmerov čípka. Tieto metódy sa ukázali byť obmedzené, pretože minimálna cervikálna dilatácia (<3 cm) a aktivita maternice sa vyskytujú bežne a nie sú nevyhnutne diagnózou hroziaceho predčasného pôrodu. Zatiaľ sa hodnotilo niekoľko biochemických markérov, žiadny z nich však nebol všeobecne akceptovaný pre praktické klinické použitie.

Fetálny fibronektin (fFN), izoforma fibronektinu, je komplexný adhezívny glykoproteín s molekulovou hmotnosťou približne 500.000 Daltonov. Matsuura a jeho spolupracovníci popísali monoklonálne protilátky nazývané FDC-6, ktoré špecificky rozoznávajú III-CS, región vymedzujúci fetálnu izoformu fibronektinu. Imunohistochemické štúdie placenty ukázali, že fFN sa nachádza iba na extracelulárnej časti základného tkaniva regiónu, ktorá spája materskú a plodovú jednotku v maternici.

 

Fetálny fibronektin môže byť detekovaný v cervikovaginálnych sekrétoch žien počas tehotenstva, pomocou monoklonálneho imunologického testu na báze protilátky. Fetálny fibronektin je zvýšený v cervikovaginálnych sekrétoch počas prvých 24 týždňov tehotenstva, ale je znížený medzi 24 a 34 týždňom v priebehu normálneho tehotenstva. Význam jeho prítomnosti v pošve počas prvých 24 týždňov tehotenstva nie je známy. Je možné, že jednoducho odráža normálny vývoj extra-klkového trofoblastu plodu a placenty. Detekcia fFN v cervikovaginálnych sekrétoch medzi 24 a 34 týždňom tehotenstva je údajne spojená s predčasným pôrodom u symptomatických a asymptomatických tehotných žien.

 

Súvisiace produkty:

PeriLynx Analyzer