GUTTA » ThinPrep Integrated Imager a Imaging systém

ThinPrep Integrated Imager a Imaging systém

Popis

ThinPrep Integrated Imager a Imaging systém

 

ThinPrep® Integrated Imager a Imaging systém sú automatizované mikroskopy pre cytologické hodnotenie s ThinPrep funkčne zobrazenými snímkami. Sú špeciálne navrhnuté na zobrazovanie a hodnotenie ThinPrep Pap test mikroskopických snímok na vyžiadanie. Keď sa nepoužívajú pre zobrazovací systém ThinPrep, môžu sa používať ako bežný mikroskop.

 

Integrated Imager a Imaging systém sa skladajú z:
– Mikroskop – prispôsobený mikroskop so zobrazovacou kamerou, čítačkou ID snímok, automatizovaným posunom, ručným ovládaním a užívateľským rozhraním nastaviteľným na dotykovej obrazovke.
– Ovládací panel, ktorý ovláda elektromechanické a zobrazovacie subsystémy.
– Počítač s dotykovým displejom obrazovky, v ktorom sú systémové aplikácie a databáza.

 

Pripravený ThinPrep® Pap Test mikroskopický snímok je nahraný do stanice prístroja. Kamera pre identifikáciu snímku prečíta ID štítok snímka a porovná ho proti ID snímkom už v počítačovej databáze.
Pokiaľ je ID snímok nový, snímok je zobrazený.
Pokiaľ je ID snímok už v databáze, softvér vyzve k zadaniu snímku, aby bol preskúmaný.
Pokiaľ bol snímok už preskúmaný, môže byť znovu preskúmaný.

 

Aby bolo zaistené, že zaostrenie a svetelné podmienky pre zobrazenie sú správne a nedôjde k prerušeniu počas skenovania, systém zakáže všetky ručné fázy, zaostrovania a ovládania osvetlenia. Prístroj využíva zdroj LED svetla k osvetleniu optickej cesty k obrázku. Celá bunka je zobrazená v približne 90 sekundách. Systém identifikuje objekty záujmu na snímku na základe integrovanej optickej hustoty. Súradnice 22 týchto objektov sú zaznamenané a s ID snímkom sú uložené v databáze systému.

 

Hodnotenie
Prístroj sa ďalej chová ako automatizovaný mikroskop, prezentujúci 22 polí záujmu CT (cytotechnológovi) a poskytuje ďalšie hodnotenie snímka, pokiaľ sú nájdené podozrivé bunky. Toto sa nazýva ‘Auto Locate.’ – ‘Automaticky Nájsť. ’ Ručné ovládanie stanice, zaostrenie a osvetlenie je vrátené pod kontrolu CT. Prístroj používa biely zdroj LED svetla k osvetleniu pre hodnotenie snímok. CT interaguje s ovládacími prvkami hodnotenia ako cez prídavné ručné ovládanie a s dotykovou obrazovkou.
Každé zobrazené pole sa na CT zobrazí vo zväčšení 10x. Na otočnej hlavici sú tiež objektívy 4x a 40x, ktoré CT môžu prepnúť do manuálneho režimu. Predtým než sa dá vykonať ďalší krok, kontrolný mikroskop skontroluje, či je použitý objektív 10x podsvietený. Pokiaľ nie, systém vyzve CT, aby vrátil zväčšenie na 10x. Všetkých 22 zobrazených polí sa CT bude prezentovať vo zväčšení 10x.
Počas kontroly snímok má CT možnosť elektronicky označiť oblasť pre nasledujúcu kontrolu a/alebo fyzické označenie. Jedna alebo viac elektronických značiek vynúti kontrolu celého miesta. Toto sa nazýva ‘Auto Scan.’ – ‘Automatické Skenovanie.’
Počas kontroly automatického skenovania môže CT pridávať alebo mazať elektronické značky. Fyzické označenie týchto oblastí mikroskopického sklíčka prevádza CT manuálne.
CT má možnosť skontrolovať pozíciu umiestnenia, čo ponúka slobodu pohybu akejkoľvek časti do poľa zobrazenia pre ďalšie vyšetrenie.

 

Príprava vzoriek
Vzorky pre ThinPrep® Pap Test sú zhromaždené klinikou, potom sú ponorené a opláchnuté vo fľaštičke s roztokom na vzorky PreservCyt®. Vzorka je potom zaviečkovaná, označená a zaslaná do laboratória vybaveného ThinPrep procesorom.

Po spracovaní sú sklíčka zafarbené pomocou ThinPrep Stain a prekryté niektorým z nasledujúcich:
– Sklenené krycie sklíčka, hrúbka #1, 24 mm široké, 40-50 mm dlhé
– Sakura Tissue-Tek® SCA™ prekryté filmom, 45 mm dlhé (Sakura katalógové číslo 4770)
Pre ďalšie informácie týkajúce sa prípravy a spracovania ThinPrep snímok pozri návody k použitiu týchto prostriedkov.

 

Zvláštne opatrenie
Nájdete tu podmienky, ktoré by mohli mať za následok neúspešné zobrazenie snímok. Niektorým podmienkam sa môže predísť alebo môžu byť opravené pomocou nasledujúcich pokynov.
Mikroskopové snímky ThinPrep sú používané s navádzacími značkami. Navádzacie značky by nemali byť poškriabané alebo zničené.
Prostredie krycieho snímku je suché (skladanie vlhkých médií môže spôsobiť poruchu zariadení).
Snímky sú čisté (žiadne odtlačky prstov, prach, nečistoty, bubliny). Pri manipulácii so snímkami ich je potrebné držať za okraje.
Krycie sklíčko a štítok nemajú presahovať plochu snímku.
Snímok je vhodne označený pre použitie s ThinPrep Integrated Imager a Imaging systémom.

 

Integrita vzoriek
Snímky spracované pomocou ThinPrep procesoru by mali byť sfarbené do 5 dní.

Ofarbené snímky by mali byť zobrazené pomocou Integrated Imageru včas, podľa bežných laboratórnych postupov. Výkonnosť zobrazovania nebola hodnotená dlhšie ako 4 mesiace.

Farbenie – nenahradzujte roztoky pre ThinPrep farbiace roztoky. Postupujte podľa farbiacich protokolov presne tak, ako sú napísané.

 

Manipulácia so vzorkami
Snímky ThinPrep sú skladované, prepravované a je s nimi zachádzané rovnakým spôsobom ako s bežnými cytologickými snímkami.

 

Súvisiace produkty:

ThinPrep 2000 systém

ThinPrep 5000 systém