GUTTA » ACCORD

ACCORD

Popis

ACCORD /ACCORD DR

 

ZÁKLADNÁ KONFIGURÁCIA
ACCORD / ACCORD DR (s digitálnym bezdrôtovým plochým detektorom) sú dve vyspelé mobilné jednotky špeciálne navrhnuté na vykonávanie všeobecných rádiologických vyšetrení pre imobilných pacientov a pacientov s nízkou pohyblivosťou, pacientov na oddeleniach, ďalej pre traumatológiu, ortopédiu, jednotky intenzívnej starostlivosti, operačné sály i športovú medicínu.

ACCORD / ACCORD DR sú plne motorizované a ich mimoriadna ergonómia umožňuje jednoduchú dopravu pozdĺž koridorov a výťahov, ako aj rýchle a bezpečné umiestnenie.

 

Možnosť snímkovania dospelých aj pediatrických pacientov, prenosný detektor s možnosťou snímkovania na lôžku, v stoji aj v sede, prípadne iné.

 

Veľký rozsah teleskopického ramena, úplná rotácia röntgenky a zmenšené rozmery mobilnej jednotky zabezpečujú vykonávanie vyšetrení aj v komplikovaných podmienkach, napríklad na oddeleniach s obmedzeným priestorom (jednotky intenzívnej starostlivosti alebo operačné sály).

 

ACCORD (40/DR/DR40)

  • plne napájaný z batérie
  • výkon až 40 kW
  • röntgenka s rotačnou anódou, dve ohniská
  • dotykový ovládací panel s vylepšenou ergonomikou
  • výkonný systém na získavanie a spracovanie obrazu
  • verzie s rôznymi Wi-Fi detektormi
  • jednoduchý transport a manipulácia
  • rameno a röntgenka s rozsiahlymi možnosťami polohovania
  • DAP meter (voliteľné)
  • plne integrovaný generátor