GUTTA » Mamografické doplnky

Mamografické doplnky

Popis

SmartCurve™ systém na stabilizáciu prsníkov

 

Vďaka zakrivenej kompresnej lopatke ponúka pohodlnejšie vyšetrenie a príjemnejšiu skúsenosť pre pacienta. Softvér zabezpečuje vysokú  kvalitu obrazu, efektívny pracovný postup čo pre pacienta prináša kratší čas vyšetrenia.

Systém SmartCurve je súčasťou systému 3Dimensions ™ a je k dispozícii ako upgrade na systémy Selenia® Dimensions®.

 

 

MammoPad®

 

Mamografická podložka MammoPad® bola navrhnutá s cieľom znížiť nepríjemné pocity a diskomfort pacientov počas mamografického vyšetrenia. Štúdie potvrdzujú zníženie bolesti pacientky až o 50% u 3 zo 4 žien.

 

 

I-View softvér pre „Contrast Enhanced 2D Imaging“

 

Kontrastná mamografia  bola vyvinutá k detekcii rakoviny, ktorú často nie je vidieť na klasickom mamograme. Vyšetrenie kontrastnou mamografiou nasleduje  po mamografii, alebo ultrazvuku pre získanie detailnejších informácií z oblasti záujmu.

 

Selenia Dimensions I-View softvér pre „Contrast Enhanced 2D (CE2D) Imaging“ poskytuje funkčné zobrazovacie informácie a veľmi detailný 2D obraz pre väčšiu presnosť pri detekcii rakoviny prsníka. S I-View softvérom môžu byť  3D mamografie kombinované s CE2D.

 

„I-View CE2D Imaging“  je jednoduchý upgrade Selenia Dimensions systému.

 

Kontrastná mamografia sa bežne označuje ako „Contrast Enhanced 2D Imaging (CE2D)“. Poskytuje ďalšie informácie nad rámec klasickej mamografie, ktorá môže zlepšiť detekciu rakoviny prsníka. Kontrastná mamografia používa k zobrazeniu lieky, známe ako kontrastné látky, za použitia mamografického zariadenia. Použité kontrastné látky sú rovnaké ako bežne používané pri štandardnom CT vyšetrení.

 

LCCopak

LMLO

RCC1

RCC2

RMLO


 

Softvérová aplikácia C – View

 

Rýchlejšie 3D snímkovanie s nižšou dávkou je teraz možné so softvérovou aplikáciou C-View.

 

Hologic ponúka ďalšiu technológiu mamografie, ktorá dáva lekárom možnosť rekonštruovať 2D snímok z dát „Hologic 3D mamography“ bez nutnosti 2D expozície. Snímky získané zo C-View možno použiť namiesto klasických 2D snímok ako súčasť 3D snímkovania. 2D snímky a 3D rezy sa zobrazujú dohromady. S aplikáciou C-View sa stáva „3D mamografia s nižšou dávkou“ skutočnosťou.

 

c-view

 

 


SecurView – diagnostická vyhodnocovacia stanica

 

Pracovná stanica SecurView zahŕňa pracovné stanice SecurView DX a SecurView RT. Tieto systémy ponúkajú flexibilné a komplexné diagnostické nástroje k tomu, aby rádiológovia videli jasnejšie a mohli efektívnejšie pracovať.

 

SecurView DX stanica:

  • Optimalizované pre diagnostické prezeranie 2D i 3D obrazu
  • Najvyspelejšie pracovné postupy a zobrazovacie nástroje pre optimálnu produktivitu
  • Okamžitá obojsmerná komunikácia medzi rádiológmi a operátom pri použití pracovnej stanice Dimensions
  • SecurView Manager poskytuje okamžitý prístup k snímkam  na viacerých pracovných staniciach SecuView DX
  • Automatické načítanie predchádzajúcich snímok
  • Automatická synchronizácia s RIS, reporting a diktovací systém pomocou voliteľnej aplikácie „Application Synchronization“
  • Zobrazenie ďalších modalít, ako sú US či MRI pridaním farebného monitoru a softvéru MultiView MM
  • Pokročilé zobrazenie detekcie s počítačovou podporou (CAD), v spojení s produktom Image Checker
  • Schopnosť zobraziť Quantra výsledky hustoty prsníkov len jedným kliknutím

 

 SecurView

 

MultiView software

Výkonný softvér pre multi-modalitné zobrazenie a analýzy snímok. Softvér MultiView ponúka špecifické nástroje pre analýzu US, magnetickej rezonancie (MR).

 

 


R2 CAD – počítačom podporovaná detekcia

 

R2 ImageChecker počítačový systém na detekciu  lézií a mikrokalcifikácií (computer aided detection =CAD) pre digitálnu mamografiu (aj CR), zabezpečuje najvyššiu úroveň detekcie, v kombinácii s flexibilnými možnosťami pracovného postupu.

Ako priekopník tejto technológie využívame najväčšiu a stále rastúcu databázu klinických prípadov na efektívne identifikovanie lézií,  mikrokalcifikácií a distorzií, a mikrokalcifikácie pri skríningu populácie ako aj pri diagnostike. Rôzne štúdie ukázali, že ImageChecker CAD zvyšuje úroveň detekcie a zároveň zefektívňuje pracovné postupy.

 

 

 


 

 

Súvisiace produkty:

Selenia Dimensions 2D, 3D

3Dimensions