GUTTA » SYMBOL

SYMBOL

Popis

SYMBOL

 

ZÁKLADNÁ KONFIGURÁCIA

Symbol sa skladá z mobilnej základne s C-ramenom, ktorá umožňuje široký náklon a vykonanie všetkých vyšetrení digitálnej skiaskopie a skiagrafie. C-rameno je vybavené pracovnou stanicou na vozíku s LCD monitormi a digitálnym procesorom pre skiaskopiu a skiagrafiu.

 

HLAVNÉ APLIKÁCIE

Symbol je prenosné C-rameno buď s digitálnym detektorom alebo CCD kamerou (Image Intensifier). Je vhodné pre všetky vyšetrenia v rôznych oblastiach ako napríklad chirurgia, traumatológia, ortopédia, neurológia, urológia, kardiológia alebo gastroenterológia. Vďaka širokej škále voliteľných modulov môže byť systém nakonfigurovaný a používaný ako mobilná digitálna angiografická jednotka, ideálna na cievne a endovaskulárne vyšetrenia.

 

UŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE C-RAMENA

Užívateľské rozhranie C-ramena je založené na užívateľsky prívetivom ergonomickom dotykovom displeji s intuitívnymi ikonami.

 

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

  • C-rameno s digitálnym detektorom alebo CCD kamerou (Image Intensifier)
  • Ergonomický dizajn, stabilná konštrukcia a nízka hmotnosť
  • Jednoduchá a ľahko ovládateľná manipulácia mobilného zariadenia
  • “Inteligentná dávka žiarenia” a vynikajúca kvalita obrazu
  • Užívateľsky prívetivý softvér, zjednodušené riadenie pracovných postupov (workflow)
  • Fixná alebo rotačná anóda
  • Vysoká tepelná kapacita RTG lampy
  • Vysokovýkonný digitálny systém
  • DICOM (voliteľné)
  • Štandardné a voliteľné príslušenstvo a softvérové moduly