GUTTA » XVI. Omyly v mamární diagnostice (19.-20.5.2016)

XVI. Omyly v mamární diagnostice

 

Organizátorom konferencie je spoločnost Mamma centrum Háje BREAST UNIT PRAGUE. Jej odbornosť je dôkazom dlhodobých (niekoľkoročných) skúseností odborného garanta, ktorým je primárka MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD..

Tohtoročnou základnou témou konferencie je problematika Multicentrického a multifokálneho karcinómu prsníka. Podpornou témou sú Novinky v zobrazovacích metódach prsných žliaz, Kazuistiky a BI-RADS 3.

 

oblasť:            mamografia, biopsia

termín:           19.-20.5.2016

miesto:           Nesuchyně, Česká republika

sponzor:         Gutta, Hologic

 

Viac na http://www.mamaomyly.cz/