GUTTA » XVII. Cytologický deň (2.6.2016)

XVII. Cytologický deň

 

Odborné podujatie, ktorého garantom je spoločnosť Medirex Group Academy n.o., je organizované za účelom kontinuálneho vzdelávania odborníkov v zdravotníctve. Semináre sú organizované s lokálnou a celoslovenskou pôsobnosťou s účasťou slovenských i zahraničných odborníkov. Odborné podujatia sú zaradené do zoznamu kreditmi hodnotených vzdelávacích aktivít Slovenskej lekárskej komory.

 

oblasť:            diagnostika

termín:           2.6.2016

miesto:           Bratislava, Slovenská republika

sponzor:         Gutta, Hologic

 

Viac na http://www.spolocnostpatologov.sk/podujatia/doc/XVII.%20cytologicky%20den.pdf