GUTTA » XXXI. Olomoucké hematologické dny (28. – 30. 5. 2017)

XXXI. Olomoucké hematologické dny

 

Odborným garantem kongresu sú: České hematologické společnosti ČLS JEP, prof. MUDr. M. Kolář, Ph.D., děkan LF UP v Olomouci, MUDr. Oto Košta, Ph.D., hejtman Olomouckého kraje a doc. MUDr. R. Havlík, Ph.D., ředitel Fakultní nemocnice Olomouc.

Základními tématy kongresu jsou: Diferenciálna diagnostika monoklonálních gamapatií, Diferenciální diagnostika lymfocytózy, Klinický význam trmobofilních stavů dnes, Léčba mnohočetného myelomu u starších nemocných, Význam biopsie v hodnocení lymfoidních a myeloidních neoplázií: od diagnostiky k predikci prognózy a léčebné odpovědi a jiné.

 

oblasť: diagnostika
termín: 28. – 30. 5. 2017
miesto: Olomouc, Česká republika
sponzor: Gutta

 

Viac na: http://www.olhemdny.cz